Tulevased koolitused

Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

  • Sündmus event on möödas

Soome tööohutuskaardi koolitus TARTUS

21 august 09:30 - 17:00

90€

Avalik koolitus toimub Tartu Teaduspargis, Teaduspargi 7, Tartu, II korrus.  Tasuta parkimiseks võta koolitajalt parkimiskaart.

Õppepäeva maksumus 90 € (sisaldab õppematerjali, toitlustust ja Tööohutuskaarti)
Tasutakse enne koolitusele tulekut ülekandega või koolituse päeval sularahas.

Sihtrühm: Soome tööohutuskaardi koolitus on Soome riiklik meede, mis on suunatud kõigile, Soomes nn. ühistel töökohtadel töötajatele või töötajatele, kes teistel põhjustel vajavad töös tööohutuskaarti.

Õppegrupi suurus ja osalemise tingimused: Avatud koolitused toimuvad kuni 15 osavõtjaga gruppides. Koolitusel osalemiseks tuleb registreerida end kodulehel 5t.ee.

Õpiväljundid: Koolituse eesmärgiks on, et peale koolitust osalenu:

-omab töökeskonnaohutuse alast konkurentsivõimekust tegutsemiseks Soome tööjõuturul
-omab baasvalmisolekut töökoha- ja ametipõhise töökeskkonna ohtude äratundmiseks ja oskuse neis olukordades käituda
-omab põhiteadmisi tegutsemaks töökeskkonnas põhimõtte järgi: null õnnetust on võimalik.

Õppe sisu: Koolitus kestab 8 akadeemilist tundi ja koosneb viiest osast:

1) tööõnnetuste vältimine (null õnnetust mõttemall, riskide juhtimine, õnnetuste mõjud jne.)
2) üldjuhendid (kohanemine ja liikumine töökohas, töökoha korraldus ja puhtus, isikupõhine töökaitse jne.)
3) põhilised ohutegurid ja nende tõrje (seadmed, töövahendid, tuleohutus, elektriohutus, kukkumiskaitse jne.)
4) koostegutsemine (vastutus ja koostöö)
5) valmisolek ja tegutsemine õnnetusolukordades (hädaabi kõne, esmaabi, gaasioht jne.)

Koolituste toimumise koht: Koolitused toimuvad kõikidele nõuetele vastavates ja spetsiaalselt selleks otstarbeks sisustatud ruumides: Tartu Teaduspargis

Õppematerjal: Koolitustel kasutatakse Soome Tööturvalisuskeskuse õppematerjale ja –kava. Koolitusel osalejad saavad eesti- või venekeelse 28 lk brozüüri ”Tööohutuskaart. Tööohutus ühises tööpaigas”

Lõpetamise tingimused: Koolituse edukaks lõpetamiseks tuleb sooritada kirjalik test. Test koosneb 19 väitest, millised koolitatav peab hindama õigeks või vääraks. Edukaks testi läbimiseks tuleb anda õige hinnang vähemalt 15 väitele. Teine pool testist käsitleb töökoha ohu- ja koormustegureid. Testi on võimalik üks kord ilma lisatasuta korrata kahe kuu vältel. Edukalt lõpetajad kantakse Soome tööohutuskeskuse registrisse ja nad saavad Soome Tööohutuskeskuse poolt väljastatud Soome tööohutuskaardi, mis kehtib 5 aastat.

Koolituse kvaliteet: Koolituse läbiviijad peavad omama Soome Tööturvalisuskeskuse litsentsi ja iga viie aasta tagant seda komisjonis uuendama. Järelvalvet koolituse kvaliteedi üle teostavad Soome Tööturvalisuskeskuse Tööohutuskaardi toimkond ja Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

Detailid

Kuupäev:
21 august
Aeg:
09:30 - 17:00
Hind:
90€
Sündmus Category:

Korraldaja

Tiit Veersalu
Telefon:
+372 56 670 870
E-mail:
tiit@5t.ee
Koduleht:
www.5t.ee

Toimumiskoht

Tartu Teaduspark
Teaduspargi 7
Tartu, Eesti
  • (Kaardid toimetatakse ainult maksjale)
  •