Koolitajast

Tiit

Peale TPI tööstuselektroonika eriala lõpetamist olen inimeste juhtimise ja  koolitamisega tegelenud üle 25 aasta. Töö inimestega paelus mind sedavõrd, et juhtisin personali ja koolitusosakondasid nii kaubandus-, kui majandusministeeriumis. Seejärel soovisin end proovile panna ettevõtluses ning 15 aasta jooksul ehitasin koos tegusa meeskonnaga üles ja juhtisin üht Soome kontserni Balti ettevõtete gruppi. Mitmed täiendkoolitused Eestis ning Soome Tööturvalisuskeskuse ja Soome Päästeala Keskliidu poolt antud tunnustatud koolitaja staatus, tegid minust töö-ning tuleohutus valdkondade spetsialisti-koolitaja, kellena nüüd enda loodud õppekeskuses ka tegutsen.

Viin läbi Soome tööohutuskaardi ja Põhjamaade tuletööde ohutuskaardi kursuseid.

-läbinud õpingud ja sooritanud edukalt  Põhjamaade tuletööde ohutuskursuste koolitaja eksamid  2012 ja 2015 a Soome Tuletõrjejuhtide Liidu juures
-läbinud õpingud ja sooritanud edukalt Soome tööohutuskursuste koolitaja eksamid 2012 a Soome Tööohutuskeskuse juures