KKK

Kas kõikidel Soome tööle minejatel peab olema roheline kaart?

Ei pea. Soome seaduseandja ei nõua kõigilt töötajatelt tööohutuskaardi olemasolu. Samas on Soome tööandjale ja ehitusel tellijale antud õigus ühe tööohutust tagava abinõuna nõuda kaardi olemasolu.
Seega, kui Sinu tööandja või ehitusel tellija seda kaarti nõuab ja Sul seda ei ole, siis Sa tööle ei pääse.

Kas Soomes nõutakse rohelist kaarti ainult ehituses?

Soomes nõuavad Tööohutuskaardi olemasolu paljude tööalade tööandjad. Seega minnes tööle mõnele muule elualale nagu transport, tööstus, metsandus, kaubandus, autoremont jne., võib Sinu tööandja seda kaarti nõuda. Eelkõige nõutakse Soome tööohutuskaarti ühistel töökohtadel, ehk seal, kus töötavad koos erinevate firmade töötajad ja kus õnnetuste juhtumine on tõenäolisem.

Miks öeldakse, et Soomes on roheline kaart vajalik? Mul naabrimees töötab juba neli aastat Soomes ja ütles, et talt ei ole keegi kunagi seda kaarti küsinud?

Usun , et Su naabrimees ei valetanud. Küllap ta on töötanud tööandja juures, kes tööohutuskaarti ei ole nõudnud ja kellel on suva, kas ta töötajad jäävad tööd tehes terveks ja ellu ehk tegemist on ettevõtjaga, kellega töösuhet sõlmides peaksid olema ettevaatlik.

Mul kadus kaart ära, kuidas ma saan uue?

Kaardi dublikaadi tellimiseks on kaks võimalust. Võid ise minna lehele www.työturvallisuuskortti.fi ja klikates seal „Oletko kadottanut korttisi?“ peal avaneb Sulle vorm, mille pead täitma. Samas on ka tasumise link. Peale tasumist saabub Sulle kaardi dublikaat 2-3 nädala jooksul täidetud vormis märgitud aadressile.
Teine võimalus on tellida dublikaat mõne kaardikoolitusi läbiviiva firma kaudu. Sellisel juhul lisandub hinnale selle firma teenustasu.
Kui kaardi kehtivusaja (viis aastat) lõpuni on jäänud alla aasta, võiks kaaluda ka uue koolituse läbimist ja uue kaardi taotlemist järgnevaks viieks aastaks. Võib olla tekib vana kaardi dublikaadi tellimisest loobumisest ka mingi rahaline sääst, mida saaks kasutada uue koolituse eest osaliseks tasumiseks.

Ma pean homme uuele töömaale minema aga ei leia kaarti üles, on kuhugi kadunud. Kas saate kaardi numbri saata?

Paraku koolitaja saab Su kaardi numbri saata, kui oled koolituse tema juures läbinud ja soovitavalt tead ka koolituse läbimise aega. Ise saad kaardi numbri küsida, kui saadad päringu Soome registrisse kortti@ttk.fi või helistad registri telefonil +358 9 616261. Samuti saab registrist kaardi olemasolu ja kehtivust kontrollida ka Sinu tööandja.

Mul saab kaart läbi. Mida ma uuendamiseks tegema pean?

Kaart kehtib viis aastat. Seejärel peab kaardi uuendamiseks läbima jälle ühepäevase põhikoolituse.

Sõber kutsus Rootsi tööle. Kas seal kehtib ka Soome roheline kaart?

Nii nagu Soome ettevõtted tunnistavad Rootsi SSG-Entre kaarti, tunnistavad Rootsi ettevõtted ka Soome tööturvalisuskaarti. Seega Soome roheline kaart on aktsepteeritud ka Rootsis.

Kas Eesti tuletöödekaart kehtib ka Soomes?

Üldjuhul Eesti tuletöödekaarti Soomes ja teistes Põhjamaades ei aktsepteerita.

Kus see Soome tuletöödekaart kehtib?

Soome kuulub Põhjamaade hulka, kes on omavahel kokkuleppinud, et aktsepteerivad üksteise tuletööde kaarte. Seega Soomes väljaantud tuletöödekaart kehtib ka Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes.
Ka Eesti Vabariigi Tuleohutuse seadusesse on tehtud muudatus, mis sätestab:
§ 14. Tuletööd tegev isik (3) Tuletööd võib majandustegevusena osutada ohutusnõudeid järgides ka mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis tuletöö tegemise kvalifikatsiooni või tuletöötunnistuse saanud isik. Seega Soome tuletöödekaart kehtib ka Eestis.