Hea teada

Tööohutus

Igal aastal hukkub Euroopa Liidus tööõnnetustes rohkem kui viis ja pool tuhat inimest (ligi Jõgeva linna elanike jagu). Lisaks sureb mitu tuhat inimest kutsehaiguste tõttu – piltlikult öeldes iga kolme ja poole minuti tagant üks. Miljonid Euroopa töötajad kannatavad tööõnnetuste tagajärgede või tööst põhjustatud pikaajaliste tervisehädade all.

Tööõnnetused ja tööst tingitud terviseprobleemid lähevad EL-e igal aastal maksma ligikaudu 4 % SKP-st ehk 490 miljardit eurot. Ometi on teada, et valdav osa õnnetustest ja tervisehädadest on välditavad. Oluline roll  selles  on töötajate koolitamisel ja tööohutuse korraldusel ettevõtetes.

Tuleohutus

Kas teadsid, et:

–  1000°C temperatuuriga keevitussädemed lendavad üle kuue meetri, süüdates oma teel kõik süttiva
–  kahjutule algfaasis, esimese 3-4 minuti vältel võib  abi olla käsikustutist aga seda vaid  oskuslikul kasutamisel.
Seejärel on kuumad  ja mürgised  suitsugaasid muutunud juba kustutajale eluohtlikuks.
–  põleva rasva (õli) kustutamine veega võimendab põlengut kordades

 

Alates 1.jaanuarist 2016 muutus Soomes väljastatava Põhjamaade tuletöödekaardi välimus ja kursuse sisu. Sellest kuupäevast ei väljastata enam nn. sinist kaarti ega musta kaarti eraldi vaid uue koolituse edukal läbimisel saab uue kaardi, mis asendab seniseid kaarte. Nii sinine kaart, kui ka must kaart kehtivad  kaardil märgitud ajani ega kaota kehtivust.

Seega alates 2016 aasta jaanuarist on 5T koolituskalendris märgitud tuletöödekaardi  koolitused uue kaardi koolitused. Uus kaart võimaldab saada nii tavatuletööde, kui ka katuse-ja hüdroisolatsioonituletööde luba.

 

Kasulikud viited ja ohutusalane info mida on hea teada:

Soome Tööohutuskaart www.tyoturvallisuuskortti.fi

Soome Päästeala keskorganisatsioon www.spek.fi

Soome Töökaitseamet www.tyosuojelu.fi

Soome Maksuamet www.vero.fi

Soome Pensioniamet www.kela.fi

Soome Tööministeerium www.tem.fi

Palju infot Soome kohta eri keeltes (ka eesti, vene) www.infopankki.fi

Eesti Tööinspektsioon www.ti.ee

Eesti Maksu- ja Tolliamet www.emta.ee

Eesti Päästeamet www.rescue.ee

Eesti Terviseamet www.terviseamet.ee